Sosyal Sorumluluk | Genpower Jeneratör | Genpower Jeneratör
Whatsapp İletişim
Genpower Jeneratör Menü Logo
Genpower Jeneratör Mobile Hamburger Menu

Sosyal Sorumluluk

Toplumsal birliktelik yardımlaştıkça “Güç”lenir. Öncelikli hedefimiz insandır.
Genpower Jeneratör içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız.
Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.
Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.
Genpower Jeneratör, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.
Çocuklarımıza sürdürülebilir bir gelecek bırakmak için sadece üretim, teknoloji veya inovasyonun yeterli olmadığını biliyor, dünyayı güzelleştirmeye yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri ile devam ediyoruz.
Genpower Jeneratör; ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1999 yılında kabul ettiği “En Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi” ne tam uygunluk sağlarken, çocuk işçi çalıştırılmaması uygulamasının en güçlü savunucusudur.
Çalışanlarının dernek kurma özgürlüğünü de destekleyen Genpower Jeneratör, paydaşları ile sosyal sorumluluk projelerinin her daim içerisinde bulunmaktadır.

Paylaştıkça Çoğalan Güç