Jeneratörümün Yerini Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim? | SSS | Genpower Jeneratör
Genpower Jeneratör Menü Logo
Genpower Jeneratör Mobile Hamburger Menu

JENERATÖRÜMÜN YERİNİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

Kapalı ortam özellikleri:

 • Yerleşim durumu ve montaj tasarımları, sonraki servis yapabilme durumlarının dikkate alınarak Jeneratör etrafında yeterli boşluk bırakılmalıdır.
 • Jeneratör odası, jeneratörün geçebileceği büyüklükte bir kapıya sahip olmalı. Gerektiğinde jeneratör, kolayca ulaşılabilecek ve çıkarılabilecek bir yerde olmalıdır.
 • Jeneratörün konulacağı zeminin jeneratör ağırlığını taşıyacak nitelikte ve düz bir zemin olmalı.
 • Jeneratör soğutması için taze havaya ihtiyaç duyulacağından taze hava giriş ve atışları jeneratör hava ihtiyacını karşılayacak büyüklükte olmalıdır. Radyatörden atılan sıcak hava ortamdan uygun bir kanal yardımı ile ortam dışına çıkarılmalıdır.
 • Jeneratör odası, yağıştan ve aşırı sıcaklık gibi dış etkilere karşı korumalı olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Aşındıran veya iletkenlik sağlayan toz, iplik, duman, yağ dumanı, buhar ve motor egzoz dumanı gibi havadan taşınan zararlı maddelere karşı korumalı olmalı.
 • Yetkisiz kişilerin jeneratör mahalline girişleri önlenmeli.
 • Topraklama çubuğunu jeneratöre en yakın noktaya monte edilebilmeli, yayılma direnci (maks.1kΩ) ölçün, kontak voltajı 25 Volt, 30 mA kaçak akımdan daha yüksek olmamalı.
 • Jeneratör etrafında, elektrik çarpmaları ve yaralanmalara yol açmayacak şekilde önlem alınmalıdır.

Açık Ortam Özellikleri: 

 • Ağaç veya direk gibi devrilebilecek nesnelerin ve motorlu araçların çarpmasına karşı korumalı olmalıdır.
 • Jeneratörün etrafında servis ve bakım yapmayı sağlayacak yeterli genişlikte alan olmalıdır.
 • Jeneratörün etrafında, radyatörden çıkan sıcak havayı engelleyici herhangi bir etmen olmamalıdır.
 • Jeneratör Kabin/ Konteynır içerisine monte edilmeli.
 • Dahili topraklama durumu kontrol edilmeli.
 • Yetkisiz kişilerin jeneratör mahalline girişleri önlenmeli.
 • Topraklama çubuğunu jeneratöre en yakın noktaya monte edilebilmeli, yayılma direnci (maks.1kΩ) ölçün, kontak voltajı 25 Volt, 30 mA kaçak akımdan daha yüksek olmamalı.

Jeneratör etrafında, elektrik çarpmaları ve yaralanmalara yol açmayacak şekilde önlem alınmalıdır.